Med snapin-modulen DirectAccess i Windows Server® 2008 R2 kan du övervaka komponenterna i DirectAccess som körs på en DirectAccess-server. Om du vill visa komponenterna och deras status, klickar du på noden Övervakning i snapin-modulen DirectAccess. I innehållsrutan visas övergripande status för servern och status för följande DirectAccess-komponenter:

  • Teredo-relä

  • Teredo-server

  • 6to4

  • IP-HTTPS

  • ISATAP

  • Nätverkssäkerhet

  • DNS-server

Status för varje komponent uppdateras var 10:e sekund. Uppdateringsintervallet kan inte konfigureras. För alla komponenter utom DNS-serverkomponenten klickar du på Information för att visa snapin-modulen Resursövervakaren med förkonfigurerade räknare för den valda komponenten.

Var och en av komponenterna kan vara i något av följande tillstånd: Aktiv, inaktiv, varning, fel eller okonfigurerad. Systemtillståndet speglar det sämsta tillståndet för dess komponenter. Om t.ex. både tillstånden varning och fel rapporteras av komponenter, är systemtillståndet i feltillståndet.

Om du vill konfigurera inställningar för DirectAccess-övervakning högerklickar du på noden Övervaka och klickar sedan på Konfigurera. I dialogrutan Installera övervakning av DirectAccess kan du konfigurera Internet och interna nätverksgränssnitt och Internet Protocol version 6 (IPv6)- adresser för interna nätverks-DNS-servrar (Domain Name System).

Mer information om tillstånd för DirectAccess-serverkomponenter och räknare för Prestandaövervakaren finns på startsidan för DirectAccess på Microsoft Technet (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142598 (sidan kan vara på engelska)).