Den här checklistan innehåller de åtgärder som måste utföras för att säkerställa att det interna nätverket uppfyller kraven för en DirectAccess-distribution.

ÅtgärdReferens

Distribuera en Active Directory Domain Services (AD DS)-domän i det interna nätverket och säkerställ att minst en domänkontrollant i domänen innehåller användarkonton som kör Windows Server 2008 eller senare.

Startsidan för Active Directory Domain Services på Microsoft Technet (https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=127814 (sidan kan vara på engelska))

Distribuera en PKI (public key infrastructure) med Active Directory Certificate Services (AD CS) och konfigurera automatisk registrering för datorcertifikat.

Startsidan för Active Directory Certificate Services på Microsoft Technet (https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=127816 (sidan kan vara på engelska))

Konfigurera en distributionspunkt för CRL (certificate revocation list) som kan nås från Internet.

Ange distributionspunkter för CRL (https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=137744 (sidan kan vara på engelska))

Installera Windows 7 på DirectAccess-klienterna och koppla dem till AD DS-domänen.

Så här fungerar DirectAccess-komponenter

Skapa AD DS-säkerhetsgrupper som innehåller datorkonton för dina DirectAccess-klienter.

Skapa en ny grupp (https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=133523 (sidan kan vara på engelska))

Konfigurera Internet-brandväggen för att tillåta DirectAccess-trafik.

Så här fungerar DirectAccess-komponenter

Konfigurera och distribuera inställningar för Windows-brandväggen för Teredo-trafik.

Så här fungerar DirectAccess-komponenter

Om DirectAccess-servern inte fungerar som nätverksplatsserver bestämmer eller skapar du en HTTPS-baserad URL på en webbserver med hög tillgänglighet i det interna nätverket. DirectAccess-klienter använder den här URL:en för att ta reda på om de finns på Internet eller i det interna nätverket.

Identifiera infrastrukturservrar för DirectAccess

För var och en av DNS-servrarna (Domain Name System) som kör Windows Server 2008 eller senare, tar du bort ISATAP-namnet från den globala frågeblockeringslistan.

Uppdatera den globala frågeblockeringslistan (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=146153 (sidan kan vara på engelska))