Med DirectAccess kan fjärranvändare på ett säkert sätt komma åt delade resurser, webbplatser och program i ett internt nätverk utan att ansluta till ett VPN (virtual private network). DirectAccess upprättar dubbelriktad anslutning med ett internt nätverk varje gång en DirectAccess-aktiverad dator ansluts till Internet.