Du kan installera DirectAccess genom att använda guiden Lägg till funktioner i Serverhanteraren eller i fönstret Inledande konfigurationsåtgärder.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande.

Installera DirectAccess
  1. Utför någon av följande två steg för att öppna guiden Lägg till funktioner:

    • Öppna Serverhanteraren. Klicka på Lägg till funktioner under Sammanfattning över funktioner i huvudfönstret.

    • Klicka på Lägg till funktioner under Anpassa den här servern i fönstret Inledande konfigurationsåtgärder som visas när du loggar in första gången.

  2. På sidan Välj funktioner väljer du DAMC (DirectAccess Management Console).

  3. Gå till fönstret Guiden Lägg till funktioner och klicka på Lägg till nödvändiga funktioner.

  4. Klicka på Nästa på sidan Välj funktioner.

  5. Klicka på Installera på sidan Bekräfta installationsinställningarna.

  6. Granska status på sidan Installationsresultat och klicka sedan på Stäng.

OBS

När du är klar med installationen, visas DAMC (DirectAccess Management Console) i listan över funktioner i Serverhanteraren. Du måste nu köra installationsguiden för DirectAccess för att konfigurera servern för DirectAccess. Mer information finns i avsnittet Checklista: Installera och konfigurera DirectAccess med en enda server och Använda snapin-modulen DirectAccess för att konfigurera DirectAccess.

Ytterligare referenser