Mer information finns på startsidan för DirectAccess på Microsoft Technet (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142598 (sidan kan vara på engelska)).

Länkar till ytterligare DirectAccess-resurser finns på Microsoft DirectAccess-webbsidan (https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=140994 (sidan kan vara på engelska)).