I det här steget i installationsguiden för DirectAccess (steg 1), konfigurerar du inställningar för DirectAccess. För den inledande konfigurationen av DirectAccess-klientinställningar i snapin-modulen DirectAccess, expanderar du noden DirectAccess, klickar på noden Installation och klickar sedan på Konfigurera för steg 1.

Säkerhetsgrupperna som innehåller datorkonton för DirectAccess-klienter måste finnas innan du konfigurerar steg 1. Mer information finns i Skapa en ny grupp (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=145847 (sidan kan vara på engelska)).

På sidan Installation av DirectAccess-klienter klickar du på Lägg till och anger de AD DS-säkerhetsgrupper (Active Directory Domain Services) som innehåller datorkonton för datorerna som du vill aktivera som DirectAccess-klienter. Dessa datorer får grupprincipinställningar som konfigurerar DirectAccess-beteende. Datorer som inte är medlemmar i de angivna säkerhetsgrupperna aktiveras inte som DirectAccess-klienter och kan inte komma åt det interna nätverket genom att använda DirectAccess-servern. När du har angett grupperna klickar du på Slutför. Om du vill ändra DirectAccess-klientinställningarna klickar du på Redigera för steg 1.

Ytterligare referenser