I installationsguiden för DirectAccess finns fyra steg för den inledande konfigurationen som måste följas i ordning:

När du är klar med de fyra stegen klickar du på Slutför för att öppna dialogrutan Granskning av DirectAccess där inställningarna sammanfattas. Om du vill konfigurera DirectAccess-servern och skapa grupprincipobjekt (GPO:er) och inställningar, klickar du på Använd.

Om du vill återställa standardinställningarna i installationsguiden för DirectAccess, högerklickar du på noden Installation i snapin-modulen DirectAccess och klickar sedan på Återställ konsolinställningar. När du återställer inställningarna kan du inte läsa in en tidigare konfiguration som är lagrad i en XML-fil (Extensible Markup Language).

Om du vill återställa standardinställningarna för installationsguiden för DirectAccess, DirectAccess-serverinställningar och GPO-inställningar, högerklickar du på noden Installation i snapin-modulen DirectAccess och klickar sedan på Ångra konfiguration. De grupprincipobjekt som tidigare skapades av installationsguiden för DirectAccess tas inte bort, men DirectAccess-inställningarna i dem tas bort.

Ytterligare referenser