ใช้แท็บ การเชื่อมต่อ เพื่อระบุวิธีการเชื่อมต่อไปยังข้อมูล Microsoft Access

แท็บ การเชื่อมต่อ นี้เป็นแท็บเฉพาะของผู้ให้บริการ และจะแสดงเฉพาะคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ OLE DB Provider ของ Microsoft Jet ต้องการเท่านั้น

ตัวเลือก คำอธิบาย

ชื่อฐานข้อมูล

พิมพ์ชื่อแฟ้มฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) ที่คุณต้องการเข้าถึง

ชื่อผู้ใช้

พิมพ์ ID ผู้ใช้ที่จะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของแหล่งข้อมูล

รหัสผ่าน

พิมพ์รหัสผ่านที่จะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของแหล่งข้อมูล

ไม่ระบุรหัสผ่าน

ช่วยให้ผู้ให้บริการที่ระบุสามารถส่งคืนรหัสผ่านที่ไม่ระบุในสตริงการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้บันทึกรหัสผ่าน

อนุญาตให้บันทึกรหัสผ่านกับสตริงการเชื่อมต่อได้ รหัสผ่านจะอยู่ในสตริงการเชื่อมต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ที่เรียก

หมายเหตุ:
หากมีการบันทึกแล้ว รหัสผ่านจะถูกส่งกลับและบันทึกโดยที่ไม่ได้มาสก์และไม่ได้เข้ารหัสลับ

ทดสอบการเชื่อมต่อ

คลิกเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่ระบุ หากการเชื่อมต่อล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาดในการสะกด การตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก สามารถทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลวได้

ข้อสังเกต

หมายเหตุ:
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Data Link ที่ ภาพรวมของ Data Link API ใน MSDN