ใช้แท็บ การเชื่อมต่อ เพื่อระบุวิธีการเชื่อมต่อไปยังข้อมูล Microsoft® SQL Server®

แท็บ การเชื่อมต่อ นี้เป็นแท็บเฉพาะของผู้ให้บริการ และจะแสดงเฉพาะคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ OLE DB Provider ของ Microsoft SQL Server ต้องการเท่านั้น

ตัวเลือก คำอธิบาย

ชื่อเซิร์ฟเวอร์

เลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์จากรายการแบบหล่นลง หรือพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีฐานข้อมูลที่คุณต้องการอยู่ การเลือกฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์เป็นการดำเนินการแยกต่างหาก ฟื้นฟูรายการโดยการคลิก ฟื้นฟู

ใช้การรักษาความปลอดภัยของ Windows NT

คลิกเพื่อระบุว่าผู้ให้บริการจะร้องขอการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (หรือน่าเชื่อถือ) ไปยังอินสแตนซ์ SQL Server ที่กำลังทำงานบน Microsoft Windows NT เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ SQL Server จะใช้ระบบความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่มีในตัวเพื่อทำการเชื่อมต่อโดยใช้แหล่งข้อมูลนี้ ไม่ว่าโหมดความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เซิร์ฟเวอร์นั้นใช้อยู่ในปัจจุบันจะเป็นโหมดใดก็ตาม ระบบจะไม่นำ ID หรือรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบที่ระบุไว้มาใช้ และผู้ดูแลระบบ SQL Server จะต้องเชื่อมโยง ID เครือข่าย Microsoft Windows เข้ากับ ID สำหรับเข้าสู่ระบบ SQL Server

ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะ

คลิกเพื่อใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบุไว้เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการเข้าไปยังแหล่งข้อมูล

ชื่อผู้ใช้

พิมพ์ ID ผู้ใช้ที่จะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของแหล่งข้อมูล

รหัสผ่าน

พิมพ์รหัสผ่านที่จะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของแหล่งข้อมูล

ไม่ระบุรหัสผ่าน

ช่วยให้ผู้ให้บริการที่ระบุสามารถส่งคืนรหัสผ่านที่ไม่ระบุในสตริงการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้บันทึกรหัสผ่าน

อนุญาตให้บันทึกรหัสผ่านกับสตริงการเชื่อมต่อได้ รหัสผ่านจะอยู่ในสตริงการเชื่อมต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ที่เรียก

หมายเหตุ:
หากมีการบันทึกแล้ว รหัสผ่านจะถูกส่งกลับและบันทึกโดยที่ไม่ได้มาสก์และไม่ได้เข้ารหัสลับ

เลือกฐานข้อมูล

ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

  • พิมพ์ชื่อฐานข้อมูลที่คุณต้องการเข้าถึง
  • แนบแฟ้มฐานข้อมูล SQL เป็นชื่อฐานข้อมูล พิมพ์ชื่อฐานข้อมูลที่จะใช้สำหรับแฟ้มฐานข้อมูล SQL ที่แนบไว้
  • สำหรับ SQL Server รุ่น 6.5 และรุ่นก่อนหน้า พิมพ์ชื่อแฟ้มฐานข้อมูลที่จะแนบ จากนั้นพิมพ์ชื่อของแฟ้มฐานข้อมูลแบบแฟ้มเดียว ในการเรียกดูแฟ้ม ให้คลิกปุ่มนี้

ทดสอบการเชื่อมต่อ

คลิกเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่ระบุ หากการเชื่อมต่อล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาดในการสะกด การตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก สามารถทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลวได้

ข้อสังเกต

หมายเหตุ:
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Data Link ที่ ภาพรวมของ Data Link API ใน MSDN