Използвайте раздела Връзка, за да укажете как да се осъществява връзка към данни на Microsoft® SQL Server®.

Този раздел Връзка е специфичен за доставчика и показва само свойствата на връзката, които се изискват от доставчика на OLE DB за Microsoft SQL Server.

Опция Описание

Име на сървър

Изберете име на сървър от падащия списък или въведете местоположението на сървъра, където се намира базата данни, до която желаете достъп. Изборът на базата данни на сървъра е отделно действие. Обновете списъка, като щракнете върху Обнови.

Използвай вградената защита на Windows NT

Щракнете тук, за да укажете, че доставчикът ще изиска защитена (или надеждна) връзка към SQL Server, изпълняван на Microsoft Windows NT. Когато е избран, SQL Server използва вградена защита при влизане, за да установи връзки чрез този източник на данни, независимо от настоящия режим на защита на влизане на сървъра. Игнорират се всички подадени ИД на влизане или пароли. Системният администратор на SQL Server трябва да е свързал вашия ИД на мрежата на Microsoft Windows с ИД за влизане на SQL Server.

Използвай име и парола на конкретен потребител

Щракнете тук, за да използвате предоставеното потребителско име и парола, за да удостоверите данните за влизане в източника на данни.

Потребителско име

Въведете ИД на потребител, който да се използва за удостоверяване при влизане в източника на данни.

Парола

Въведете паролата, която да се използва за удостоверяване при влизате в източника на данни.

Празна парола

Разрешава се на специфичния доставчик да връща празна парола в низа за връзка.

Разрешение за записване на парола

Разрешава се паролата да се запише заедно с низа за връзка. Дали паролата ще бъде включена в низа за свързване зависи от функционалността на извикващото приложение.

Забележка:
Ако е записана, паролата се връща и записва немаскирана и нешифрована.

Избор на база данни

Използвайте един от тези методи:

  • Въведете името на базата данни, до която желаете достъп.
  • Прикачете файл на базата данни на SQL като име на базата данни. Въведете името на базата данни, което ще използвате за прикачения файл на базата данни на SQL.
  • За версии 6.5 на SQL Server и по-стари напишете името на файла на базата данни, която ще прикачите. След това напишете името на отделния файл на файла на базата данни. За да навигирате до файла, щракнете върху бутона.

Пробна връзка

Щракнете тук, за да опитате да се свържете с посочения източник на данни. Ако връзката е неуспешна, проверете дали настройките са правилни. Например връзката може да е неуспешна поради правописни грешки или грешно въведени към големи и малки букви.

Забележки

Забележка:
За допълнителна информация за свързването на връзка за данни вж. Общ преглед на връзка за данни API на MSDN.