Izmantojiet cilni Savienojums, lai noteiktu, kā izveidot savienojumu ar Microsoft® SQL Server® datiem.

Cilne Savienojums ir atkarīga no nodrošinātāja un parāda tikai tos savienojuma rekvizītus, kas ir nepieciešami OLE DB Provider produktam Microsoft SQL Server.

Opcija Apraksts

Servera nosaukums

Atlasiet servera nosaukumu nolaižamajā sarakstā vai ierakstiet tā servera atrašanās vietu, kurā atrodas datu bāze, kam vēlaties piekļūt. Serverī esošās datu bāzes atlasīšana ir atsevišķa darbība. Atsvaidziniet sarakstu, noklikšķinot uz Atsvaidzināt.

Izmantot Windows NT integrēto drošību

Noklikšķiniet, lai noteiktu, ka nodrošinātājs pieprasa drošu (vai uzticamu) savienojumu ar SQL Server gadījumu, kas darbojas Microsoft Windows NT vidē. Pēc atlasīšanas sistēma SQL Server lieto integrēto pieteikšanās drošību, lai neatkarīgi no pašreizējā servera pieteikšanās drošības režīma izveidotu savienojumus, izmantojot šo datu avotu. Jebkādi piešķirtie pieteikšanās ID vai paroles tiek ignorēti. SQL Server sistēmas administratoram ir jāsasaista jūsu Microsoft Windows tīkla ID ar SQL Server pieteikšanās ID.

Izmantot noteiktu lietotājvārdu un paroli

Noklikšķiniet, lai izmantotu piešķirto lietotājvārdu un paroli, kas datu avotā ļauj autentificēt pieteikšanās informāciju.

Lietotājvārds

Ierakstiet autentifikācijai paredzēto lietotāja ID, lai pieteiktos datu avotā.

Parole

Ierakstiet autentifikācijai paredzēto paroli, lai pieteiktos datu avotā.

Tukša parole

Ļauj konkrētajam nodrošinātājam atgriezt tukšu paroli savienojuma virknē.

Atļaut saglabāt paroli

Ļauj saglabāt savienojuma virknes paroli. Tas, vai parole tiek ietverta savienojuma virknē, ir atkarīgs no izsaucošās lietojumprogrammas funkcionalitātes.

Piezīme:
Ja parole ir saglabāta, tā tiek atgriezta un saglabāta bez maskas un šifrēšanas.

Datu bāzes atlase

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

  • Ierakstiet tās datu bāzes nosaukumu, kurai vēlaties piekļūt.
  • Pievienojiet SQL datu bāzes failu kā datu bāzes nosaukumu. Ierakstiet datu bāzes nosaukumu, kas tiks izmantots pievienotajam SQL datu bāzes failam.
  • SQL Server 6.5 un vecākām versijām: ierakstiet pievienojamā datu bāzes faila nosaukumu. Tad ierakstiet vienfaila datu bāzes faila nosaukumu. Lai meklētu failu, noklikšķiniet uz pogas.

Pārbaudīt savienojumu

Noklikšķiniet, lai mēģinātu izveidot savienojumu ar norādīto datu avotu. Ja savienojums neizdodas, pārliecinieties par iestatījumu pareizību. Piemēram, drukas kļūdu un reģistrjutības dēļ savienojums var neizdoties.

Piezīmes

Piezīme:
Papildinformāciju par datu saites savienojumu skatiet MSDN rakstā Data Link API Overview (Datu saites API pārskats).