Bruk kategorien Tilkobling til å angi hvordan du kobler til Microsoft® SQL Server®-data.

Kategorien Tilkobling er leverandøravhengig og viser bare tilkoblingsegenskapene som kreves av OLE DB-leverandøren for Microsoft SQL Server.

Alternativ Beskrivelse

Servernavn

Velg et servernavn fra rullegardinlisten, eller skriv inn plasseringen for serveren som inneholder databasen du vil ha tilgang til. Valg av databasen på serveren er en separat handling. Oppdater listen ved å klikke Oppdater.

Bruk integrert sikkerhet for Windows NT

Klikk dette alternativet for å angi at leverandøren vil be om en sikker (eller klarert) tilkobling til en SQL Server-forekomst som kjøres på Microsoft Windows NT. Når dette alternativet er valgt, bruker SQL Server integrert påloggingssikkerhet til å opprette tilkoblinger ved hjelp av denne datakilden, uavhengig av gjeldende modus for påloggingssikkerhet på serveren. Hvis påloggings-ID eller passord er angitt, ignoreres disse. Systemansvarlig for SQL Server må ha knyttet nettverks-IDen din for Microsoft Windows til en påloggings-ID for SQL Server.

Bruk et bestemt brukernavn og passord

Klikk dette alternativet for å bruke et angitt brukernavn og passord til å godkjenne påloggingsinformasjonen i datakilden.

Brukernavn

Skriv inn bruker-IDen som skal brukes til godkjenning når du logger på datakilden.

Passord

Skriv inn passordet som skal brukes til godkjenning når du logger på datakilden.

Tomt passord

Gjør det mulig for den angitte leverandøren å returnere et tomt passord i tilkoblingsstrengen.

Tillat lagring av passord

Tillater at passordet lagres med tilkoblingsstrengen. Det er funksjonene i oppkallerprogrammet som bestemmer om passordet inkluderes i tilkoblingsstrengen eller ikke.

Obs!
Hvis passordet er lagret, returneres det og lagres umaskert og ukryptert.

Velg database

Bruk en av disse metodene:

  • Skriv inn navnet på databasen du vil ha tilgang til.
  • Legg ved en SQL-databasefil som databasenavn. Skriv inn databasenavnet som skal brukes for den vedlagte SQL-databasefilen.
  • For SQL Server versjon 6.5 og tidligere skriver du inn navnet på databasefilen som skal legges ved. Skriv deretter inn navnet på databasefilen som inneholder en enkelt fil. Klikk knappen for å bla gjennom etter filen.

Test tilkobling

Klikk dette alternativet for å prøve å koble til den angitte datakilden. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere at innstillingene er riktige. Stavefeil og feil bruk av store og små bokstaver kan for eksempel føre til mislykkede tilkoblingsforsøk.

Merknader

Obs!
Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling til datakoblinger, se API-oversikten for datakoblinger på MSDN.