Utilizaţi fila Conexiune pentru a specifica modul de conectare la datele Microsoft® SQL Server®.

Această filă Conexiune este specifică furnizorului şi afişează doar proprietăţile de conexiune solicitate de OLE DB Provider for Microsoft SQL Server.

Opţiune Descriere

Nume server

Selectaţi un nume de server din lista verticală sau tastaţi locaţia serverului pe care este localizată baza de date pe care doriţi să o accesaţi. Selectarea bazei de date pe server este o acţiune separată. Reímprospătaţi lista făcând clic pe Reímprospătare.

Utilizare securitate integrată Windows NT

Faceţi clic pentru a specifica faptul că furnizorul va solicita o conexiune securizată (sau de íncredere) la o instanţă SQL Server care se execută pe Microsoft Windows NT. Când este bifată, SQL Server utilizează securitate de Log in integrată pentru a stabili conexiuni utilizând această sursă de date, indiferent de modul de securitate de Log in curent de pe server. Se ignoră orice ID sau parolă de Log in furnizate. Administratorul de sistem SQL Server trebuie să aibă asociat ID-ul dvs. de reţea Microsoft Windows cu un ID de Log in SQL Server.

Utilizare nume de utilizator şi parolă specifice

Faceţi clic pentru a utiliza un nume de utilizator şi o parolă furnizate pentru a autentifica informaţiile de Log in la sursa de date.

Nume utilizator

Tastaţi ID-ul de utilizator ce va fi utilizat pentru autentificare când faceţi Log on la sursa de date.

Parolă

Tastaţi parola ce va fi utilizată pentru autentificare când faceţi Log on la sursa de date.

Parolă necompletată

Permite furnizorului specificat să returneze o parolă necompletată ín şirul de conexiune.

Se permite salvarea parolei

Permite salvarea parolei ímpreună cu şirul de conexiune. Includerea parolei ín şirul de conexiune depinde de funcţionalitatea aplicaţiei apelante.

Notă:
Dacă este salvată, parola este returnată şi salvată ín mod nemascat şi necriptat.

Selectare bază de date

Utilizaţi una din aceste metode:

  • Tastaţi numele fişierului bazei de date pe care doriţi să íl accesaţi.
  • Ataşaţi un fişier de bază de date SQL ca nume de bază de date. Tastaţi numele bazei de date pentru utilizarea cu fişierul de bază de date SQL ataşat.
  • Pentru versiunile 6.5 şi anterioare ale SQL Server, tastaţi numele fişierului bazei de date pentru ataşare. Apoi tastaţi numele fişierului bazei de date cu fişier unic. Pentru a căuta fişierul prin răsfoire, faceţi clic pe buton.

Testare conexiune

Faceţi clic pentru a íncerca o conexiune la sursa de date specificată. În cazul ín care conexiunea nu reuşeşte, asiguraţi-vă că setările sunt corecte. De exemplu, erorile de ortografie şi sensibilitatea la litere mari şi mici pot cauza conexiuni nereuşite.

Observaţii

Notă:
Pentru informaţii suplimentare despre Legătura de date, consultaţi Data Link API Overview (Prezentare generală a API-ului pentru legăturile de date) din MSDN.