Määritä Yhteys-välilehden avulla, miten Microsoft® SQL Server® -tietoihin muodostetaan yhteys.

Yhteys-välilehti on palvelukohtainen. Siinä näkyvät vain OLE DB Provider for Microsoft SQL Serverin edellyttämät yhteysominaisuudet.

Vaihtoehto Kuvaus

Palvelimen nimi

Valitse palvelimen nimi avattavasta luettelosta tai kirjoita sen palvelimen sijainti, jossa haluttu tietokanta on. Tietokanta valitaan palvelimesta erillisenä toimenpiteenä. Päivitä luettelo valitsemalla Päivitä.

Käytä Windows NT:n integroitua suojausta

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit määrittää, että palvelu pyytää salattua (tai luotettua) yhteyttä SQL Server -esiintymään, jota suoritetaan Microsoft Windows NT:ssä. Kun valintaruutu on valittu, SQL Server käyttää integroitua suojausta muodostaessaan yhteyden tämän tietolähteen avulla riippumatta palvelimen nykyisestä suojaustilasta. Kaikki annetut kirjautumistunnukset ja salasanat ohitetaan. SQL Serverin järjestelmänvalvojan on liitettävä käyttäjän Microsoft Windows -verkkotunnus SQL Server -kirjautumistunnukseen.

Käytä tiettyä käyttäjänimeä ja salasanaa

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää määritettyä käyttäjänimeä ja salasanaa, kun kirjautumistiedot todennetaan tietolähteessä.

Käyttäjänimi

Kirjoita käyttäjätunnus, jota käytetään todennukseen kirjauduttaessa tietolähteeseen.

Salasana

Kirjoita salasana, jota käytetään todennukseen kirjauduttaessa tietolähteeseen.

Tyhjä salasana

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, määritetty palvelu voi palauttaa yhteysmerkkijonossa tyhjän salasanan.

Salli salasanan tallentaminen

Mahdollistaa salasanan tallentamisen yhteysmerkkijonon mukana. Kutsuvan sovelluksen toiminnallisuuden mukaan määräytyy, sisältyykö salasana yhteysmerkkijonoon.

Huomautus:
Jos salasana tallennetaan, se palautetaan ja tallennetaan ilman peitettä ja salausta.

Valitse tietokanta

Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:

  • Kirjoita sen tietokannan nimi, jota haluat käyttää.
  • Liitä SQL-tietokantatiedosto tietokannan nimeksi. Kirjoita tietokannan nimi, jota liitetyn SQL-tietokantatiedoston yhteydessä käytetään.
  • Jos kyseessä on SQL Serverin versio 6.5 tai vanhempi, kirjoita liitettävän tietokantatiedoston nimi. Kirjoita sitten yksittäisen tietokantatiedoston nimi. Voit selata tiedoston esiin napsauttamalla painiketta.

Testaa yhteys

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit yrittää muodostaa yhteyden määritettyyn tietolähteeseen. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, varmista, että asetukset on määritetty oikein. Yhteyden muodostaminen voi epäonnistua esimerkiksi kirjoitusvirheiden tai väärän kirjainkoon vuoksi.

Huomautuksia

Huomautus:
Lisätietoja tietolinkkiyhteyksistä on MSDN:ssä kohdassa Data Link API Overview (sivu voi olla englanninkielinen).