Valitse Tietolähde-välilehden avulla asianmukainen OLE DB -tietolähde haluamaasi tietotyyppiä varten. Kaikissa sovelluksissa ei ole mahdollista määrittää tietolähdettä tai muuttaa nykyistä valintaa. Tämä välilehti on näkyvissä vain, jos sovelluksessa on mahdollista muokata OLE DB -tietolähteen valintaa. Voit tallentaa tietolinkin itse sovelluksen mukana tai erillisenä tiedostona.

Vaihtoehto Kuvaus

OLE DB -palvelut

Tuo näkyviin luettelon kaikista tietokoneessa olevista OLE DB -palveluista. Lisätietoja palveluista on MSDN:ssä kohdassa Microsoft OLE DB Providers Overview (sivu voi olla englanninkielinen).

Seuraava

Avaa valitun OLE DB -palvelun Yhteys-välilehden.

Huomautuksia

Huomautus:
Voit siirtyä suoraan Yhteys-välilehteen kaksoisnapsauttamalla haluttua palvelua. Lisätietoja tietolinkeistä on MSDN:ssä kohdassa Data Link API Overview (sivu voi olla englanninkielinen).