השתמש בכרטיסיה ספק כדי לבחור את ספק OLE DB המתאים עבור סוג הנתונים שאליו ברצונך לגשת. לא כל היישומים מאפשרים לך לציין ספק או לשנות את הבחירה הנוכחית; כרטיסיה זו מוצגת רק אם היישום מאפשר לערוך את הבחירה של ספק OLE DB. באפשרותך לשמור קישור נתונים עם היישום עצמו או כקובץ נפרד.

אפשרות תיאור

ספקי OLE DB

פירוט כל ספקי ה- OLE DB שזוהו במחשב. לקבלת מידע נוסף אודות ספקים, ראה סקירה כללית על ספקי Microsoft OLE ב- MSDN.

הבא

פתיחת הכרטיסיה חיבור עבור ספק ה- OLE DB הנבחר.

הערות

הערה:
באפשרותך לנווט ישירות לכרטיסיה חיבור על-ידי לחיצה כפולה על הספק הרצוי. לקבלת מידע נוסף על Data Links, ראה סקירה כללית על Data Link API ב- MSDN.