Na kartě Zprostředkovatel vyberte příslušného zprostředkovatele OLE DB pro typ dat, ke kterým chcete mít přístup. Ne všechny aplikace umožňují zadat zprostředkovatele nebo změnit aktuální výběr. Tato karta se zobrazí jen tehdy, pokud aplikace umožňuje úpravu výběru zprostředkovatele. Datové spojení lze uložit s danou aplikací nebo jako samostatný soubor.

Možnost Popis

Zprostředkovatelé OLE DB

Vypíše seznam všech zprostředkovatelů OLE DB zjištěných v počítači. Další informace o zprostředkovatelích naleznete na webu MSDN na stránce OLE DB Providers Overview (Přehled zprostředkovatelů OLE DB).

Další

Otevře kartu Připojení pro vybraného zprostředkovatele OLE DB.

Poznámky

Poznámka:
Dvojitým kliknutím na požadovaného zprostředkovatele můžete přejít přímo na kartu Připojení. Další informace o datových spojeních naleznete na webu MSDN na stránce Data Link API Overview (Přehled rozhraní API datových spojení).