Na karcie Dostawca można wybrać dostawcę OLE DB odpowiedniego dla typu danych, do których chcesz uzyskać dostęp. Nie we wszystkich aplikacjach można określić dostawcę lub zmodyfikować bieżący wybór; ta karta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy aplikacja umożliwia zmianę wyboru dostawcy OLE DB. Łącze danych można zapisać z samą aplikacją lub w osobnym pliku.

Opcja Opis

Dostawcy OLE DB

Lista wszystkich dostawców OLE DB wykrytych na tym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostawców, zobacz artykuł Microsoft OLE DB Providers Overview w witrynie MSDN.

Dalej

Otwiera kartę Połączenie dla danego dostawcy OLE DB.

Uwagi

Uwaga:
Do karty Połączenie można przejść bezpośrednio, klikając dwukrotnie wymaganego dostawcę. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączy danych, zobacz artykuł Data Link API Overview w witrynie MSDN.