Na kartici Ponudnik izberite ustreznega ponudnika OLE DB za vrsto podatkov, do katerih želite dostopati. Vse aplikacije ne dovoljujejo navedbe ponudnika ali spreminjanja trenutnega izbora; ta kartica je prikazana samo, če vaša aplikacija dovoljuje urejanje izbranega ponudnika OLE DB. Podatkovno povezavo lahko shranite v samo aplikacijo ali kot ločeno datoteko.

Možnost Opis

Ponudnik(i) OLE DB

Navaja vse ponudnike OLE DB, ki so zaznani v vašem računalniku. Za dodatne informacije o ponudnikih glejte Pregled ponudnikov Microsoft OLE DB v MSDN.

Naprej

Odpre kartico Povezava za izbranega ponudnika OLE DB.

Opombe

Opomba:
Kartico Povezava lahko hitro odprete tako, da dvokliknete želenega ponudnika. Za dodatne informacije o podatkovnih povezavah glejte Pregled programskega vmesnika za podatkovne povezave v MSDN.