Na kartici Vse si lahko ogledate in uredite vse inicializacijske lastnosti OLE DB, ki so na voljo za vašega ponudnika OLE DB. Lastnosti se lahko razlikujejo glede na ponudnika OLE DB, ki ga uporabljate. Za dodatne informacije o inicializacijskih lastnosti glejte dokumentacijo posameznega ponudnika OLE DB.

Možnost Opis

Uredi vrednost

Odpre pogovorno okno Urejanje vrednosti lastnosti za izbrano lastnost.

Opombe

Opomba:
Pogovorno okno Urejanje vrednosti lastnosti lahko odprete tako, da dvokliknete želeno lastnost. Za dodatne informacije o inicializaciji podatkovnih povezav glejte Pregled programskega vmesnika za podatkovne povezave v MSDN.