Използвайте раздела Всички, за да прегледате и редактирате всички достъпни свойства за инициализиране на OLE DB за вашия OLE DB доставчик. Свойствата може да варират в зависимост от OLE DB доставчика, който използвате. За допълнителна информация относно свойствата за инициализиране вж. предоставената информация от всеки отделен OLE DB доставчик.

Опция Описание

Редактиране на стойност

Отворете диалоговия прозорец Редактиране на стойност на свойство за избраното свойство.

Забележки

Забележка:
Можете да отворите диалоговия прозорец Редактиране на стойност на свойство, като щракнете двукратно върху желаното свойство. За допълнителна информация за инициализиране на връзка за данни вж. Общ преглед на връзка за данни API на MSDN.