Bruk kategorien Alt til å vise og redigere alle egenskaper for OLE DB-initialisering som er tilgjengelige for OLE DB-leverandøren. Egenskapene kan variere, avhengig av hvilken OLE DB-leverandør du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om initialiseringsegenskapene, se dokumentasjonen som fulgte med hver enkelt OLE DB-leverandør.

Alternativ Beskrivelse

Rediger verdi

Åpner dialogboksen Rediger egenskapsverdi for den merkede egenskapen.

Merknader

Obs!
Du åpner dialogboksen Rediger egenskapsverdi ved å dobbeltklikke ønsket egenskap. Hvis du vil ha mer informasjon om initialisering av datakoblinger, se API-oversikten for datakoblinger på MSDN.