Bruk kategorien Tilkobling til å angi hvordan du kobler til Oracle-data.

Kategorien Tilkobling er leverandøravhengig og viser bare tilkoblingsegenskapene som kreves av Microsoft OLE DB-leverandøren for Oracle.

Alternativ Beskrivelse

Servernavn

Skriv inn navnet på serveren som inneholder databasen du vil ha tilgang til.

Brukernavn

Skriv inn bruker-IDen som skal brukes til godkjenning når du logger på datakilden.

Passord

Skriv inn passordet som skal brukes til godkjenning når du logger på datakilden.

Tomt passord

Gjør det mulig for den angitte leverandøren å returnere et tomt passord i tilkoblingsstrengen.

Tillat lagring av passord

Tillater at passordet lagres med tilkoblingsstrengen. Det er funksjonene i oppkallerprogrammet som bestemmer om passordet inkluderes i tilkoblingsstrengen eller ikke.

Obs!
Hvis passordet er lagret, returneres det og lagres umaskert og ukryptert.

Test tilkobling

Klikk dette alternativet for å prøve å koble til den angitte datakilden. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere at innstillingene er riktige. Stavefeil og feil bruk av store og små bokstaver kan for eksempel føre til mislykkede tilkoblingsforsøk.

Merknader

Obs!
Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling til datakoblinger, se API-oversikten for datakoblinger på MSDN.