Fliken Anslutning används för att ange hur du ansluter till Oracle-data.

Fliken Anslutning är providerspecifik och visar endast de anslutningsegenskaper som krävs för Microsoft OLE DB Provider för Oracle.

Alternativ Beskrivning

Servernamn

Ange på vilken server den databas du vill använda finns.

Användarnamn

Ange ditt användar-ID för autentisering när du loggar in till datakällan.

Lösenord

Ange ditt lösenord för autentisering när du loggar in på datakällan.

Tomt lösenord

Tillåter att den angivna providern returnerar ett tomt lösenord i anslutningssträngen.

Tillåt att lösenordet sparas

Tillåter att lösenordet sparas med anslutningssträngen. Om lösenordet ingår i anslutningssträngen eller inte beror på funktionaliteten i det anropande programmet.

Obs!
Om lösenordet sparas returneras det och sparas synligt och okrypterat.

Testa anslutning

Klicka för att försöka ansluta till den angivna datakällan. Om anslutningen misslyckas kontrollerar du inställningarna. Tänk på att användarnamn och lösenord måste skrivas exakt så som de har definierats.

Anmärkningar

Obs!
Mer information om datalänkanslutningar finns i Data Link API Overview på MSDN.