Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Σύνδεση για να καθορίσετε τον τρόπο σύνδεσης σε δεδομένα Oracle.

Αυτή η καρτέλα Σύνδεση εξαρτάται από την υπηρεσία παροχής και εμφανίζει μόνο τις ιδιότητες σύνδεσης που απαιτούνται από την υπηρεσία παροχής ΒΔ OLE για Oracle.

Επιλογή Περιγραφή

Όνομα διακομιστή

Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Χωρίς κωδικό πρόσβασης

Επιτρέπει στην καθορισμένη υπηρεσία παροχής να επιστρέφει έναν κενό κωδικό πρόσβασης στη συμβολοσειρά σύνδεσης.

Δυνατότητα αποθήκευσης κωδικού πρόσβασης

Επιτρέπει την αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης με τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Η συμπερίληψη του κωδικού πρόσβασης στη συμβολοσειρά σύνδεσης εξαρτάται από τη λειτουργικότητα της εφαρμογής που πραγματοποιεί την κλήση.

Σημείωση:
Εάν αποθηκευτεί, ο κωδικός πρόσβασης επιστρέφεται και αποθηκεύεται χωρίς μάσκα και χωρίς κρυπτογράφηση.

Δοκιμή σύνδεσης

Κάντε κλικ για να επιχειρήσετε μια σύνδεση στο καθορισμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν η σύνδεση αποτύχει, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Για παράδειγμα, τα ορθογραφικά λάθη και η συμφωνία πεζών-κεφαλαίων είναι δυνατό να έχουν ως αποτέλεσμα την αποτυχία των συνδέσεων.

Παρατηρήσεις

Σημείωση:
Για περισσότερες πληροφορίες σύνδεσης "Σύνδεση δεδομένων", ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση API σύνδεσης δεδομένων στο MSDN.