Kasutage vahekaarti Ühendus Oracle’i andmetega ühenduse määramiseks.

See vahekaart Ühendus on pakkujakohane ja näitab ainult Microsoft OLE DB Provider Oracle’ile nõutavaid ühenduse parameetreid.

Suvand Kirjeldus

Serveri nimi

Trükkige server, kus asub andmebaas, millega tahate ühenduse luua.

Kasutajanimi

Trükkige kasutaja ID andmeallikasse logimise autentimiseks.

Parool

Trükkige kasutaja parool andmeallikasse logimise autentimiseks.

Tühi parool

Lubab valitud pakkujal kasutada tühja parooli ühendusstringis.

Luba parool salvestada

Lubab parooli ühendusstringiga salvestada. Kas ühendusstring sisaldab parooli, sõltub kutsuva rakenduse funktsionaalsusest.

Märkus:
Kui parool on salvestatud, tuuakse ja salvestatakse see maskimata ja krüptimata.

Ühenduse test

Klõpsake määratud andmeallikaga ühenduse katsetamiseks. Kui ühenduse loomine ebaõnnestub, veenduge seadistuste õigsuses. Näiteks võivad õigekirjavead ja tõstutundlikkus põhjustada ühenduse nurjumise.

Märkused

Märkus:
Lisateavet andmesidelingi ühenduse kohta vt Andmesidelingi API ülevaade MSDN-is.