Използвайте раздела Връзка, за да укажете как да се осъществява връзка с данни на Oracle.

Този раздел Връзка е специфичен за доставчика и показва само свойствата на връзката, които се изискват от доставчика на Microsoft OLE DB за Oracle.

Опция Описание

Име на сървър

Въведете сървъра, където се намира базата данни, до която желаете достъп.

Потребителско име

Въведете ИД на потребител, който да се използва за удостоверяване при влизане в източника на данни.

Парола

Въведете паролата, която да се използва за удостоверяване при влизате в източника на данни.

Празна парола

Разрешава се на специфичния доставчик да връща празна парола в низа за връзка.

Разрешение за записване на парола

Разрешава се паролата да се запише заедно с низа за връзка. Дали паролата ще бъде включена в низа за свързване зависи от функционалността на извикващото приложение.

Забележка:
Ако е записана, паролата се връща и записва немаскирана и нешифрована.

Пробна връзка

Щракнете тук, за да опитате да се свържете с посочения източник на данни. Ако връзката е неуспешна, проверете дали настройките са правилни. Например връзката може да е неуспешна поради правописни грешки или грешно въведени големи и малки букви.

Забележки

Забележка:
За допълнителна информация за свързването на връзка за данни вж. Общ преглед на връзка за данни API на MSDN.