Използвайте диалоговия прозорец Редактиране на стойност на свойство, за да редактирате свойството за инициализиране на OLE DB, избрано в момента в раздел Всички. Свойствата могат да варират в зависимост от OLE DB доставчика.

Забележка:
За допълнителна информация за специфичните за доставчика свойства вж. предоставената информация от всеки отделен OLE DB доставчик.

Опция Описание

Описание на свойство

Показва се описанието на избраното свойство.

Стойност на свойство

Изберете валидна стойност.

Стойност за инициализация

Задава се избраната стойност на свойството към стойността по подразбиране на OLE DB доставчика.