Pomocou dialógového okna Upravenie hodnoty vlastnosti môže upravovať počiatočnú vlastnosť pripojenia OLE DB aktuálne vybratú na karte Všetko. Vlastnosti sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa pripojenia OLE DB.

Poznámka:
Ďalšie informácie o vlastnostiach pre konkrétneho poskytovateľa nájdete v dokumentácii poskytovanej ku každému konkrétnemu poskytovateľovi pripojenia OLE DB.

Možnosť Popis

Popis vlastnosti

Slúži na zobrazenie popisu vybratej vlastnosti.

Hodnota vlastnosti

Vyberte platnú hodnotu.

Vynulovať hodnotu

Slúži na nastavenie hodnoty vybratej vlastnosti na predvolenú hodnotu poskytovateľa pripojenia OLE DB.