In het dialoogvenster Eigenschapswaarde bewerken kunt u de OLE DB-initialisatie-eigenschap bewerken die op het tabblad Alles is geselecteerd. De eigenschappen kunnen variëren afhankelijk van de OLE DB-provider.

Opmerking:
Zie de documentatie bij elke specifieke OLE DB-provider voor meer informatie over providerspecifieke eigenschappen.

Optie Beschrijving

Eigenschapsbeschrijving

Hier wordt de beschrijving van een geselecteerde eigenschap weergegeven.

Eigenschapswaarde

Selecteer een geldige waarde.

Beginwaarde

Hiermee wordt de waarde van een geselecteerde eigenschap ingesteld op de standaardwaarde van de OLE DB-provider.