Op het tabblad Geavanceerd kunt u aanvullende initialisatie-eigenschappen instellen voor gegevens.

Het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Data Link-eigenschappen is providerspecifiek en bevat alleen de initialisatie-eigenschappen die voor een geselecteerde OLE DB-provider zijn vereist. Zie de documentatie bij elke specifieke OLE DB-provider voor meer informatie over geavanceerde initialisatie-eigenschappen.

In de volgende tabel worden de meeste initialisatieopties beschreven.

Optie Beschrijving

Imitatieniveau

Het imitatieniveau dat de server mag hanteren bij het imiteren van de client. Deze eigenschap is alleen van toepassing op andere netwerkverbindingen dan RPC-verbindingen (Remote Procedure Call). Deze imitatieniveaus zijn vergelijkbaar met die van RPC's. De waarden van deze eigenschap komen rechtstreeks overeen met de imitatieniveaus die kunnen worden opgegeven voor geverifieerde RPC-verbindingen, maar kunnen worden toegepast op andere verbindingen dan geverifieerde RPC's. Maak een keuze uit de volgende niveaus:

 • Anoniem: de client is anoniem voor de server. Het serverproces kan geen identificatie-informatie ophalen over de client en kan deze niet imiteren.
 • Delegeren: het proces kan de beveiligingscontext van de client imiteren terwijl dit namens de client werkt. Het serverproces kan ook uitgaande aanroepen naar andere servers maken terwijl dit namens de client werkt.
 • Identificeren: de server kan de identiteit van de client ophalen. De server kan de client imiteren voor ACL-controle (Access Control List) maar heeft geen toegang tot systeemobjecten zoals de client.
 • Imiteren: het serverproces kan de beveiligingscontext van de client imiteren terwijl dit namens de client werkt. Deze gegevens worden opgehaald wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht, en niet bij elke aanroep.

Beveiligingsniveau

Het niveau voor gegevensbescherming tussen de client en de server. Deze eigenschap is alleen van toepassing op andere netwerkverbindingen dan RPC-verbindingen (Remote Procedure Call). Deze beschermingsniveaus zijn vergelijkbaar met die van RPC's. De waarden van deze eigenschap komen rechtstreeks overeen met de beschermingsniveaus die kunnen worden opgegeven voor geverifieerde RPC-verbindingen, maar kunnen worden toegepast op andere verbindingen dan geverifieerde RPC's. Maak een keuze uit de volgende niveaus:

 • Aanroepen: de bron van de gegevens wordt geverifieerd aan het begin van elke aanvraag van de client aan de server.
 • Verbinden: er vindt alleen verificatie plaats wanneer de client de verbinding met de server tot stand brengt.
 • Geen: de gegevens die naar de server worden verzonden, worden niet geverifieerd.
 • Pkt: de verificatie bestaat eruit dat alle ontvangen gegevens van de client zijn.
 • Pkt Integriteit: de verificatie bestaat eruit dat alle ontvangen gegevens van de client zijn en niet zijn gewijzigd tijdens de overdracht.
 • Pkt Privacy: de verificatie bestaat eruit dat alle ontvangen gegevens van de client zijn, niet zijn gewijzigd tijdens de overdracht en versleuteld zijn.

Time-out voor verbinding

Geeft de tijd (in seconden) aan dat de OLE DB-provider moet wachten om de initialisatie te laten voltooien. Als er een time-out van de initialisatie optreedt, wordt een fout geretourneerd en wordt de verbinding niet tot stand gebracht.

Toegangsmachtigingen

Selecteer een of meer van de volgende machtigingen:

 • Lezen: alleen lezen.
 • Lezen/schrijven: lezen en schrijven.
 • Delen, nooit weigeren: lees- en schrijftoegang kunnen niet worden geweigerd aan anderen.
 • Delen, lezen weigeren: hiermee wordt openen in de leesmodus voorkomen.
 • Delen, schrijven weigeren: hiermee wordt openen in de schrijfmodus voorkomen.
 • Delen, exclusief: hiermee wordt openen in de lees-/schrijfmodus voorkomen.
 • Schrijven: alleen schrijven.

Opmerkingen

Opmerking:
Zie Data Link API Overview (Overzicht van gegevenskoppeling-API) op MSDN voor meer initialisatie-informatie van gegevenskoppelingen.