Lietojiet cilni Papildu, lai apskatītu un iestatītu datu papildu inicializācijas rekvizītus.

Dialoglodziņa Datu saites rekvizīti cilne Papildu ir atkarīga no nodrošinātāja, un tajā ir redzami tikai tie inicializācijas rekvizīti, ko pieprasa atlasītais OLE DB nodrošinātājs. Papildinformāciju par papildu inicializācijas rekvizītiem skatiet konkrētā OLE DB nodrošinātāja dokumentācijā.

Šajā tabulā ir sniegts galveno inicializācijas opciju apraksts.

Opcija Apraksts

Personificēšanas līmenis

Personificēšanas līmenis, kuru serveris var izmantot, personificējot klientu. Šis rekvizīts attiecas uz tīkla savienojumiem, izņemot attālo procedūras izsaukumu (RPC) savienojumus; personificēšanas līmeņi ir tādi paši, kā piedāvā RPC. Šī rekvizīta vērtības tieši atbilst personificēšanas līmeņiem, kurus var noteikt RPC savienojumu autentifikācijai, taču tos var pielietot citiem savienojumiem, nevis autentificētajiem RPC. Atlasiet kādu no šiem līmeņiem:

 • Anonīms — klients serverim ir anonīms. Servera process nevar iegūt klienta identifikācijas informāciju un nevar personificēt klientu.
 • Deleģēt — process var personificēt klienta drošības kontekstu, kamēr darbojas klienta vārdā. Servera process var veikt arī izejošos zvanus uz citiem serveriem, vienlaikus darbojoties klienta vārdā.
 • Identificēt — serveris var iegūt klienta identifikācijas informāciju. Serveris var personificēt klientu, lai veiktu piekļuves vadības saraksta (ACL) pārbaudi, taču nevar piekļūt sistēmas objektiem kā klients.
 • Personificēt — servera process var personificēt klienta drošības kontekstu, darbojoties klienta vārdā. Šī informācija tiek iegūta, kad ir izveidots savienojums, nevis katra zvana laikā.

Aizsardzības līmenis

Starp klientu un serveri sūtīto datu aizsardzības līmenis. Šis rekvizīts attiecas uz tīkla savienojumiem, izņemot RPC savienojumus; aizsardzības līmeņi ir tādi paši, kā piedāvā RPC. Šī rekvizīta vērtības tieši atbilst aizsardzības līmeņiem, kurus var noteikt RPC savienojumu autentifikācijai, taču tos var pielietot citiem savienojumiem, nevis autentificētajiem RPC. Atlasiet kādu no šiem līmeņiem:

 • Izsaukums — autentificē datu avotu, sākot katru pieprasījumu no klienta uz serveri.
 • Savienot — veic autentifikāciju tikai tad, kad klients izveido savienojumu ar serveri.
 • Neviens — neveic autentifikāciju datiem, kas nosūtīti uz serveri.
 • Pkt — autentificē, ka visi saņemtie dati ir no klienta.
 • Pkt integritāte — autentificē, ka visi saņemtie dati ir no klienta un klients pārsūtīšanas laikā nav mainījies.
 • Pkt privātums — autentificē, ka visi saņemtie dati ir no klienta un klients pārsūtīšanas laikā nav mainījies, un aizsargā datu privātumu, šifrējot tos.

Savienojuma taimauts

Nosaka laiku (sekundēs), cik ilgi OLE DB nodrošinātājam jāgaida līdz inicializācijas pabeigšanai. Ja inicializācija apstājas, tiek ziņots par kļūdu un savienojums neizveidojas.

Piekļuves atļaujas

Atlasiet vienu vai vairākas no šīm atļaujām:

 • Lasīšana — tikai lasīšanas atļauja.
 • LasīšanaRakstīšana — lasīšanas un rakstīšanas atļauja.
 • Kopīgošanas nolieguma nav — citām personām nevar aizliegt ne lasīšanas, ne rakstīšanas piekļuvi.
 • Kopīgotas lasīšanas noliegums — neļauj citām personām atvērt datus lasīšanas režīmā.
 • Kopīgotas rakstīšanas noliegums — neļauj citām personām atvērt datus rakstīšanas režīmā.
 • Kopīgošana ekskluzīvi — neļauj citām personām atvērt datus lasīšanas/rakstīšanas režīmā.
 • Rakstīšana — tikai rakstīšanas piekļuve.

Piezīmes

Piezīme:
Papildinformāciju par datu saites inicializāciju skatiet MSDN vietnes rakstā Datu saites API pārskats.