Kasutage vahekaarti Täiendav oma andmete täiendavate lähtestamisatribuutide vaatamiseks ja seadmiseks.

Dialoogiboksi Andmesidelingi atribuudid vahekaart Täiendav on kasutajakohane ja näitab ainult OLE DB pakkuja nõutud lähtestamisatribuute. Lisateavet täiendavate lähtestamisatribuutide kohta vt iga OLE DB pakkuja dokumentatsioonist.

Järgmine tabel kirjeldab enamust lähtestamissuvanditest.

Suvand Kirjeldus

Teeskluse tasand

Teeskluse tasand, mida server tohib kasutada kliendi teesklemisel. See atribuut kehtib kõikide võrguühenduste kohta peale kaugprotseduuri kutse (RPC) ühendused; need teeskluse tasandid on sarnased RPC pakutavatega. Selle atribuudi väärtused vastavad otse autenditud RPC ühenduste määratud teeskluse tasanditele, kuid neid saab rakendada ka teistele ühendustele peale autenditud RPCde. Valige järgmiste tasandite hulgast:

 • Anonüümne—klient on serverile anonüümne. Serveri protsess ei saa kliendi identifitseerimisteavet ja ei saa klienti teeselda.
 • Delegeeri—protsess saab teeselda kliendi turvakonteksti kliendi asemel. Serveri protsess võib teha ka väljaminevaid kutseid teistele serveritele kliendi nimel tegutsedes.
 • Identifitseeri—server võib omastada kliendi identiteedi. Server saab teeselda klienti juurdepääsu reguleerimise loendi (ACL) kontrollimisel, kuid mitte objektidele juurdepääsul.
 • Teeskle—serveri protsess saab teeselda kliendi turvakonteksti kliendi asemel. See teave saadakse ühenduse loomisel, mitte igal kutsel.

Kaitsetasand

Kliendi ja serveri vahelise andmevahetuse kaitsetasand. See atribuut kehtib kõikide võrguühenduste kohta peale kaugprotseduuri kutse (RPC) ühendused; need kaitsetasandid on sarnased RPC pakutavatega. Selle atribuudi väärtused vastavad otse autenditud RPC ühenduste määratud kaitsetasanditele, kuid neid saab rakendada ka teistele ühendustele peale autenditud RPCde. Valige järgmiste tasandite hulgast:

 • Kutse—autendib andmeallika kliendi iga serveri päringu alguses.
 • Ühenda—autendib ainult siis, kui klient loob ühenduse serveriga.
 • Puudub—ei autendi serverisse saadetavaid andmeid.
 • Pkt—autendib, et kõik saadud andmed pärinevad kliendilt.
 • Pkt terviklikkus—autendib, et kõik saadud andmed pärinevad kliendilt ja et neid ei ole muudetud ülekandmisel.
 • Pkt privaatsus—autendib, et kõik saadud andmed pärinevad kliendilt ja et neid ei ole muudetud ülekandmisel ning kaitseb krüpteerimisega nende privaatsust.

Ühenduse aja lõpp

Määrab aja (sekundites), mille kestel OLE DB pakkuja ootab lähtestamise lõppu. Kui lähtestamise aeg saab täis, saadetakse veateade ja ühendust ei looda.

Pääsuõigused

Valige üks või mitu järgmistest õigustest:

 • Lugemine—kirjutuskaitstud.
 • LugemineKirjutamine—lugemine ja kirjutamine lubatud.
 • Jaga, ei keela midagi—ei lugemist ega kirjutamist ei saa teistele keelata.
 • Jaga, keela lugemine—ei lase teistel avada lugemisrežiimis.
 • Jaga, keela kirjutamine—Ei lase teistel avada kirjutamisrežiimis.
 • Jaga eksklusiivselt—Ei lase teistel avada lugemis-/kirjutamisrežiimis.
 • Kirjuta—Lubatud ainult kirjutamine.

Märkused

Märkus:
Lisateavet andmesidelingi lähtestamise kohta vt Andmesidelingi API ülevaade MSDNis.