Lisäasetukset-välilehden avulla voit tarkastella ja määrittää tiedoille alustuksen lisäominaisuuksia.

Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkunan Lisäasetukset-välilehti on palvelukohtainen. Siinä näkyvät vain valitun OLE DB -palvelun edellyttämät alustusominaisuudet. Lisätietoja alustuksen lisäominaisuuksista on kunkin OLE DB -palvelun dokumentaatiossa.

Seuraavassa taulukossa kuvataan useimmat alustusvaihtoehdot.

Vaihtoehto Kuvaus

Tekeytymistaso

Tekeytymistaso, jota palvelin voi käyttää tekeytyessään asiakkaaksi. Tämä ominaisuus koskee vain muita kuin RPC (Remote Procedure Call) -verkkoyhteyksiä. Nämä tekeytymistasot ovat samanlaisia kuin RPC-yhteyksien sisältämät tasot. Tämän ominaisuuden arvot vastaavat suoraan tekeytymistasoja, jotka voidaan määrittää todennetuille RPC-yhteyksille, mutta joita voidaan käyttää muissakin kuin todennetuissa RPC-yhteyksissä. Valitse jokin seuraavista tasoista:

 • Anonyymi – asiakas on palvelimelle anonyymi. Palvelinprosessi ei voi noutaa asiakkaan tunnistetietoja eikä tekeytyä asiakkaaksi.
 • Delegoi – prosessi voi tekeytyä asiakkaan suojauskontekstiksi toimiessaan asiakkaan puolesta. Palvelinprosessi voi myös toteuttaa lähteviä kutsuja muihin palvelimiin toimiessaan asiakkaan puolesta.
 • Tunnista – palvelin voi noutaa asiakkaan tunnistetiedot. Palvelin voi tekeytyä asiakkaaksi ACL (Access Control List) -tarkistusta varten, mutta ei käyttää järjestelmäobjekteja asiakkaana.
 • Tekeydy – palvelinprosessi voi tekeytyä asiakkaan suojauskontekstiksi toimiessaan asiakkaan puolesta. Nämä tiedot noudetaan yhteyttä muodostettaessa, ei jokaisen kutsun yhteydessä.

Suojaustaso

Asiakkaan ja palvelimen välillä lähetettävien tietojen suojaustaso. Tämä ominaisuus koskee vain muita kuin RPC-verkkoyhteyksiä. Nämä suojaustasot ovat samanlaisia kuin RPC-yhteyksien sisältämät tasot. Tämän ominaisuuden arvot vastaavat suoraan suojaustasoja, jotka voidaan määrittää todennetuille RPC-yhteyksille, mutta joita voidaan käyttää muissakin kuin todennetuissa RPC-yhteyksissä. Valitse jokin seuraavista tasoista:

 • Soita – todentaa tietojen lähteen jokaisen asiakkaalta palvelimeen lähtevän pyynnön alussa.
 • Yhdistä – todennus suoritetaan vain silloin, kun asiakas muodostaa yhteyden palvelimeen.
 • Ei mitään – palvelimeen lähetettäviä tietoja ei todenneta.
 • Paketti – varmistaa, että kaikki vastaanotetut tiedot ovat peräisin asiakkaalta.
 • Paketin yhtenäisyys – varmistaa, että kaikki vastaanotetut tiedot ovat peräisin asiakkaalta ja että ne eivät ole muuttuneet siirron aikana.
 • Paketin tietosuoja – varmistaa, että kaikki vastaanotetut tiedot ovat peräisin asiakkaalta, ja että ne eivät ole muuttuneet siirron aikana sekä suojaa tiedot salaamalla ne.

Yhteyden aikakatkaisu

Määrittää (sekunteina) ajan, jonka verran OLE DB -palvelu odottaa alustuksen päättymistä. Jos alustus päättyy aikakatkaisuun, järjestelmä palauttaa virheen, eikä yhteyttä luoda.

Käyttöoikeudet

Valitse vähintään yhdet seuraavista käyttöoikeuksista:

 • Luku – vain luku.
 • Luku Kirjoitus – luku ja kirjoitus.
 • Jaa Estä Ei mitään – muilta ei voi evätä luku- eikä kirjoitusoikeutta.
 • Jaa Estä Luku – estää muita avaamasta lukutilassa.
 • Jaa Estä Kirjoitus – estää muita avaamasta kohdetta kirjoitustilassa.
 • Jaa Yksityinen – estää muita avaamasta kohdetta luku-/kirjoitustilassa.
 • Kirjoitus – vain kirjoitus.

Huomautuksia

Huomautus:
Lisätietoja tietolinkkien alustuksesta on MSDN:ssä kohdassa Data Link API Overview (sivu voi olla englanninkielinen).