Määritä Yhteys-välilehden avulla, miten ODBC-tietoihin muodostetaan yhteys.

Yhteys-välilehti on palvelukohtainen. Siinä näkyvät vain Microsoft OLE DB Provider for ODBC:n edellyttämät yhteysominaisuudet.

Vaihtoehto Kuvaus

Käytä tietolähdettä

Valitse haluamasi tietolähde luettelosta tai kirjoita ODBC-tietolähteen nimi (DSN). Voit lisätä lähteitä käyttämällä ODBC-tietolähteen hallintaa. Päivitä luettelo valitsemalla Päivitä.

Käytä yhteysmerkkijonoa

Voit kirjoittaa tai muodostaa ODBC-yhteysmerkkijonon aiemmin luodun DSN:n käyttämisen asemesta.

Muodostin

Avaa Valitse tietolähde -valintaikkunan. Kun olet valinnut tietolähteen, kyseisen tietolähteen yhteysmerkkijono tulee näkyviin Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkunan Yhteys-välilehteen.

Jos valitset tiedostotietolähteen (DSN), tuloksena oleva ODBC-yhteysmerkkijono ei perustu tiedostotietolähteeseen. ODBC-yhteysmerkkijono säilyy tietolinkkitiedostossa (.udl). Se ei perustu valitun tiedoston tiedostotietolähteeseen (DSN).

Jos valitset konetietolähteen, tuloksena oleva ODBC-yhteysmerkkijono perustuu konetietolähteeseen. ODBC-yhteysmerkkijono viittaa valitun koneen tiedostotietolähteeseen. Jos jonkin toisen järjestelmän käyttäjä yrittää käyttää tietolinkkitiedostoa (.udl), kyseisellä käyttäjällä on oltava koneen tiedostotietolähde asennettuna.

Käyttäjänimi

Kirjoita käyttäjätunnus, jota käytetään todennukseen kirjauduttaessa tietolähteeseen.

Salasana

Kirjoita salasana, jota käytetään todennukseen kirjauduttaessa tietolähteeseen.

Tyhjä salasana

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, määritetty palvelu voi palauttaa yhteysmerkkijonossa tyhjän salasanan.

Salli salasanan tallentaminen

Mahdollistaa salasanan tallentamisen yhteysmerkkijonon mukana. Kutsuvan sovelluksen toiminnallisuuden mukaan määräytyy, sisältyykö salasana yhteysmerkkijonoon.

Huomautus:
Jos salasana tallennetaan, se palautetaan ja tallennetaan ilman peitettä ja salausta.

Valitse alkuperäinen luettelo

Kirjoita luettelon (tai tietokannan) nimi tai valitse se avattavasta luettelosta.

Testaa yhteys

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit yrittää muodostaa yhteyden määritettyyn tietolähteeseen. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, varmista, että asetukset on määritetty oikein. Yhteyden muodostaminen voi epäonnistua esimerkiksi kirjoitusvirheiden tai väärän kirjainkoon vuoksi.

Huomautuksia

Huomautus:
Lisätietoja tietolinkkiyhteyksistä on MSDN:ssä kohdassa Data Link API Overview (sivu voi olla englanninkielinen).