Na této kartě Připojení zadejte způsob připojení k datům ODBC.

Tato karta Připojení je specifická pro zprostředkovatele a zobrazuje pouze vlastnosti připojení, které jsou požadovány zprostředkovatelem Microsoft OLE DB Provider for ODBC.

Možnost Popis

Použít název zdroje dat

Vyberte ze seznamu (případně zadejte) název zdroje dat (DSN) ODBC, ke kterému chcete získat přístup. Můžete přidat více zdrojů pomocí dialogového okna Správce zdrojů dat ODBC. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat můžete aktualizovat seznam.

Použít připojovací řetězec

Umožňuje zadat nebo sestavit připojovací řetězec ODBC namísto použití existujícího názvu zdroje dat.

Sestavit

Otevře dialogové okno Vybrat zdroj dat. Po výběru zdroje dat se připojovací řetězec v tomto zdroji dat zobrazí na kartě Připojení v dialogovém okně Vlastnosti Data Link.

Pokud zvolíte možnost Souborový zdroj dat DSN, výsledný připojovací řetězec ODBC není postaven na názvu zdroje dat (DSN). Připojovací řetězec ODBC je zachován v souboru datového spojení (s příponou UDL) a nepoužívá název DSN vybraného souboru.

Pokud zvolíte název zdroje dat v počítači, výsledný připojovací řetězec ODBC vychází z názvu zdroje dat (DSN). Připojovací řetězec ODBC obsahuje odkaz na vybraný zdroj dat DSN v počítači. Pokud se uživatel v jiném systému pokusí o přístup k souboru datového spojení (s příponou UDL), musí mít nainstalovaný i tento zdroj dat DSN v počítači.

Uživatelské jméno

Zadejte ID uživatele pro ověřování při přihlašování ke zdroji dat.

Heslo

Zadejte heslo pro ověřování při přihlašování ke zdroji dat.

Prázdné heslo

Povoluje vybranému zprostředkovateli vrátit v připojovacím řetězci prázdné heslo.

Povolit uložení hesla

Povoluje uložení hesla s připojovacím řetězcem. Záleží na funkci volající aplikace, zda je heslo skutečně uloženo v připojovacím řetězci.

Poznámka:
Je-li heslo uloženo, je vráceno a uloženo nemaskované a nešifrované.

Zadejte požadovaný počáteční katalog

Zadejte název katalogu (nebo databáze), případně vyberte katalog z rozevíracího seznamu.

Testovat připojení

Kliknutím na toto tlačítko se pokusíte připojit k zadanému zdroji dat. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda jsou nastavení správná. Dobře například zkontrolujte, zda někde nejsou překlepy a zda nenastal problém způsobený rozlišováním malých a velkých písmen.

Poznámky

Poznámka:
Další informace o připojení datových spojení naleznete na webu MSDN na stránce Data Link API Overview (Přehled rozhraní API datových spojení).