Na této kartě Připojení zadejte způsob připojení k datům serveru Microsoft® SQL Server®.

Tato karta Připojení je specifická pro zprostředkovatele a zobrazuje pouze vlastnosti připojení, které jsou požadovány zprostředkovatelem OLE DB Provider for Microsoft SQL Server.

Možnost Popis

Název serveru

V rozevíracím seznamu vyberte název serveru (případně zadejte název a umístění serveru), na kterém je umístěna požadovaná databáze. Výběr konkrétní databáze na serveru je další samostatná akce. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat můžete aktualizovat seznam.

Použít integrované zabezpečení Windows NT

Kliknutím na tuto možnost určíte, že zprostředkovatel bude požadovat zabezpečené (nebo důvěryhodné) připojení k instanci serveru SQL Server spuštěné v systému Microsoft Windows NT. Je-li tato možnost vybrána, SQL Server při navazování připojení pomocí tohoto zdroje dat používá integrované zabezpečení přihlašování bez ohledu na aktuální režim zabezpečení přihlašování na serveru. Jakékoli zadané přihlašovací ID nebo heslo je ignorováno. Správce systému serveru SQL Server musí před připojením přidružit vaše ID sítě Microsoft Windows k přihlašovacímu ID pro SQL Server.

Použít zadané uživatelské jméno a heslo

Kliknutím na tuto možnost vyberete, že se pro ověření vašich informací pro přihlášení ke zdroji dat použije zadané uživatelské jméno a heslo.

Uživatelské jméno

Zadejte ID uživatele pro ověřování při přihlašování ke zdroji dat.

Heslo

Zadejte heslo pro ověřování při přihlašování ke zdroji dat.

Prázdné heslo

Povoluje vybranému zprostředkovateli vrátit v připojovacím řetězci prázdné heslo.

Povolit uložení hesla

Povoluje uložení hesla s připojovacím řetězcem. Záleží na funkci volající aplikace, zda je heslo skutečně uloženo v připojovacím řetězci.

Poznámka:
Je-li heslo uloženo, je vráceno a uloženo nemaskované a nešifrované.

Vybrat databázi

Použijte jednu z následujících metod:

  • Zadejte název databáze, ke které chcete získat přístup.
  • Připojte soubor databáze SQL jako název databáze. Zadejte název databáze, který se bude používat pro připojený soubor databáze SQL.
  • Pro SQL Server verze 6.5 a starší zadejte název souboru databáze, který chcete připojit. Potom zadejte název pro soubor jednosouborové databáze. Chcete-li soubor vyhledat, klikněte na příslušné tlačítko.

Testovat připojení

Kliknutím na toto tlačítko se pokusíte připojit k zadanému zdroji dat. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda jsou nastavení správná. Dobře například zkontrolujte, zda někde nejsou překlepy a zda nenastal problém způsobený rozlišováním malých a velkých písmen.

Poznámky

Poznámka:
Další informace o připojení datových spojení naleznete na webu MSDN na stránce Data Link API Overview (Přehled rozhraní API datových spojení).