Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Σύνδεση για να καθορίσετε τον τρόπο σύνδεσης σε δεδομένα του Microsoft® SQL Server®.

Αυτή η καρτέλα Σύνδεση εξαρτάται από την υπηρεσία παροχής και εμφανίζει μόνο τις ιδιότητες σύνδεσης που απαιτούνται από την υπηρεσία παροχής OLE DB για Microsoft SQL Server.

Επιλογή Περιγραφή

Όνομα διακομιστή

Επιλέξτε ένα όνομα διακομιστή από την αναπτυσσόμενη λίστα ή πληκτρολογήστε τη θέση του διακομιστή όπου βρίσκεται η βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση. Η επιλογή της βάσης δεδομένων στο διακομιστή είναι μια ξεχωριστή ενέργεια. Ανανεώστε τη λίστα κάνοντας κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

Χρήση ενσωματωμένης ασφάλειας των Windows NT

Κάντε κλικ για να καθορίσετε ότι η υπηρεσία παροχής θα ζητήσει μια ασφαλή (ή αξιόπιστη) σύνδεση σε μια παρουσία SQL Server που εκτελείται σε Microsoft Windows NT. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι επιλεγμένη, ο SQL Server χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη ασφάλεια σύνδεσης για να πραγματοποιήσει συνδέσεις χρησιμοποιώντας αυτό το αρχείο προέλευσης δεδομένων, ανεξάρτητα από την τρέχουσα λειτουργία ασφάλειας σύνδεσης στο διακομιστή. Το αναγνωριστικό σύνδεσης ή ο κωδικός πρόσβασης που παρέχονται παραβλέπονται. Ο διαχειριστής του συστήματος SQL Server πρέπει να έχει συσχετίσει το αναγνωριστικό δικτύου των Microsoft Windows με ένα αναγνωριστικό σύνδεσης στον SQL Server.

Χρήση συγκεκριμένου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης

Κάντε κλικ για να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που παρέχονται για να ελέγξετε την ταυτότητα των πληροφοριών σύνδεσής σας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Χωρίς κωδικό πρόσβασης

Επιτρέπει στην καθορισμένη υπηρεσία παροχής να επιστρέφει έναν κενό κωδικό πρόσβασης στη συμβολοσειρά σύνδεσης.

Δυνατότητα αποθήκευσης κωδικού πρόσβασης

Επιτρέπει την αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης με τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Η συμπερίληψη του κωδικού πρόσβασης στη συμβολοσειρά σύνδεσης εξαρτάται από τη λειτουργικότητα της εφαρμογής που πραγματοποιεί την κλήση.

Σημείωση:
Εάν αποθηκευτεί, ο κωδικός πρόσβασης επιστρέφεται και αποθηκεύεται χωρίς μάσκα και χωρίς κρυπτογράφηση.

Επιλογή βάσης δεδομένων

Χρησιμοποιήστε μία από αυτές τις μεθόδους:

  • Πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
  • Προσαρτήστε ένα αρχείο βάσης δεδομένων SQL ως ένα όνομα βάσης δεδομένων: Πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για το συνημμένο αρχείο βάσης δεδομένων SQL.
  • Για SQL Server 6.5 και νεότερες εκδόσεις, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου της βάσης δεδομένων που θέλετε να επισυνάψετε. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου της βάσης δεδομένων. Για να αναζητήσετε το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί.

Δοκιμή σύνδεσης

Κάντε κλικ για να επιχειρήσετε μια σύνδεση στο καθορισμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν η σύνδεση αποτύχει, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Για παράδειγμα, τα ορθογραφικά λάθη και η συμφωνία πεζών-κεφαλαίων είναι δυνατό να έχουν ως αποτέλεσμα την αποτυχία των συνδέσεων.

Παρατηρήσεις

Σημείωση:
Για περισσότερες πληροφορίες σύνδεσης "Σύνδεση δεδομένων", ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση API σύνδεσης δεδομένων στο MSDN.