Pomocou karty Pripojenie môžete určiť spôsob pripojenia k údajom servera Microsoft® SQL Server®.

Karta Pripojenie je určená pre konkrétneho poskytovateľa a zobrazujú sa na nej iba vlastnosti pripojenia požadované poskytovateľom pripojenia OLE DB pre server Microsoft SQL Server.

Možnosť Popis

Názov servera

Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať názov servera alebo môžete zadať umiestnenie servera, na ktorom sa nachádza databáza, ku ktorej chcete pristupovať. Výber databázy na serveri je samostatná akcia. Zoznam obnovíte kliknutím na tlačidlo Obnoviť.

Použiť integrované zabezpečenie systému Windows NT

Na túto položku kliknite, ak chcete určiť, že poskytovateľ bude požadovať zabezpečené (alebo dôveryhodné) pripojenie na inštanciu servera SQL Server spustenú v systéme Microsoft Windows NT. Keď je táto možnosť vybratá, server SQL Server používa integrované zabezpečenie prihlásenia na vytvorenie pripojení pomocou tohto zdroja údajov bez ohľadu na aktuálny režim zabezpečenia prihlásenia na serveri. Všetky zadané prihlasovacie identifikácie alebo heslá sa ignorujú. Správca systému serveru SQL Server musí priradiť vašu sieťovú identifikáciu systému Microsoft Windows prihlasovacej identifikácii servera SQL Server.

Použiť meno používateľa a heslo

Na túto položku kliknite, ak chcete použiť poskytnuté meno používateľa a heslo na overenie svojich prihlasovacích informácií k zdroju údajov.

Meno používateľa

Zadajte identifikáciu používateľa, ktorá sa má použiť na overenie, keď sa prihlasujete k zdroju údajov.

Heslo

Zadajte heslo, ktoré sa má použiť na overenie, keď sa prihlasujete k zdroju údajov.

Prázdne heslo

Zadanému poskytovateľovi umožňuje vrátiť v reťazci pripojenia prázdne heslo.

Povoliť uloženie hesla

Umožňuje uložiť heslo v reťazci pripojenia. Zahrnutie hesla do reťazca pripojenia závisí od funkcií volajúcej aplikácie.

Poznámka:
Ak sa heslo uloží, vráti sa a uloží sa nemaskované a nezašifrované.

Vyberte databázu

Použite niektorú z týchto metód:

  • Zadajte názov databázy, ku ktorej chcete pristupovať.
  • Pripojte databázový súbor ako názov databázy. Zadajte názov databázy, ktorý sa má použiť pre pripojený databázový súbor databázy SQL.
  • Pre server SQL Server verzie 6.5 alebo starší zadajte názov súboru databázy, ktorý sa má pripojiť. Potom zadajte názov súboru databázy, ktorý je uložený ako jeden súbor. Ak chcete súbor vyhľadať, kliknite na príslušné tlačidlo.

Testovať pripojenie

Na toto tlačidlo kliknite, ak chcete vyskúšať pripojenie na zadaný zdroj údajov. Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte, či sú nastavenia správne. Napríklad chyby v pravopise a rozlišovanie veľkých a malých písmen môže spôsobiť zlyhanie pripojenia.

Poznámky

Poznámka:
Ďalšie informácie o pripojení pomocou Prepojenia údajov nájdete v článku Data Link API Overview (Prehľad rozhrania API Prepojenia údajov) v lokalite MSDN.