Pomocou karty Všetko môžete zobrazovať a upravovať všetky počiatočné vlastnosti pripojenia OLE DB pre svojho poskytovateľa pripojenia OLE DB. Vlastnosti sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa pripojenia OLE DB, ktorého používate. Ďalšie informácie o počiatočných vlastnostiach nájdete v dokumentácii poskytovanej ku každému konkrétnemu poskytovateľovi pripojenia OLE DB.

Možnosť Popis

Upraviť hodnotu

Slúži na otvorenie dialógového okna Upravenie hodnoty vlastnosti pre vybratú vlastnosť.

Poznámky

Poznámka:
Dialógové okno Upravenie hodnoty vlastnosti môžete otvoriť tak, že dvakrát kliknete na požadovanú vlastnosť. Ďalšie informácie o inicializácii Prepojenia údajov nájdete v článku Data Link API Overview (Prehľad rozhrania API Prepojenia údajov) v lokalite MSDN.