Använd fliken Alla för att visa och redigera alla OLE DB-initieringsegenskaper som är tillgängliga för din OLE DB-provider. Dessa egenskaper kan skilja sig åt beroende på vilken OLE DB-provider du använder. Mer information om de avancerade initieringsegenskaperna finns i dokumentationen som medföljer varje OLE DB-provider.

Alternativ Beskrivning

Redigera värde

Öppnar dialogrutan Redigera egenskapsvärde för den valda egenskapen.

Anmärkningar

Obs!
Du kan öppna dialogrutan Redigera egenskapsvärde genom att dubbelklicka på önskad egenskap. Mer information om initiering av datalänkar finns i Data Link API Overview på MSDN.