Fliken Anslutning används för att ange hur du ansluter till ODBC-data.

Fliken Anslutning är providerspecifik och visar endast de anslutningsegenskaper som krävs för Microsoft OLE DB Provider för ODBC.

Alternativ Beskrivning

Använd namn på datakälla

Välj från listan, eller ange namnet på den ODBC-datakälla (DSN) du vill använda. Du kan lägga till fler källor med hjälp av ODBC - Administrera datakälla. Uppdatera listan genom att klicka på Uppdatera.

Använd anslutningssträng

Används för att skriva eller bygga en anslutningssträng för ODBC istället för att använda en befintlig DSN.

Bygg

Dialogrutan Välj datakälla öppnas. När du har valt en datakälla visas datakällans anslutningssträng under fliken Anslutning i dialogrutan Egenskaper för datalänk.

Om du väljer alternativet Fil-DSN baseras anslutningssträngen för ODBC inte på ett DSN. ODBC-anslutningssträngen sparas i datalänkfilen (UDL) och är inte beroende av den valda DSN-filen.

Om du väljer ett dator-DSN baseras anslutningssträngen för ODBC på ett DSN. ODBC-anslutningssträngen hänvisar till den dator-DSN du har valt. Om en annan användare försöker komma åt datalänkfilen (UDL-filen) måste den användaren ha motsvarande dator-DSN installerad på sin dator.

Användarnamn

Ange ditt användar-ID för autentisering när du loggar in på datakällan.

Lösenord

Ange ditt lösenord för autentisering när du loggar in på datakällan.

Tomt lösenord

Tillåter att den angivna providern returnerar ett tomt lösenord i anslutningssträngen.

Tillåt att lösenordet sparas

Tillåter att lösenordet sparas med anslutningssträngen. Om lösenordet ingår i anslutningssträngen eller inte beror på funktionaliteten i det anropande programmet.

Obs!
Om lösenordet sparas returneras det och sparas synligt och okrypterat.

Ange startkatalog

Ange namnet på katalogen (eller databasen) eller välj från listan.

Testa anslutning

Klicka för att försöka ansluta till den angivna datakällan. Om anslutningen misslyckas kontrollerar du inställningarna. Tänk på att användarnamn och lösenord måste skrivas exakt så som de har definierats.

Anmärkningar

Obs!
Mer information om datalänkanslutningar finns i Data Link API Overview på MSDN.