Fliken Anslutning används för att ange hur du ansluter till Microsoft® SQL Server®-data.

Fliken Anslutning är providerspecifik och visar endast de anslutningsegenskaper som krävs för OLE DB Provider för Microsoft SQL Server.

Alternativ Beskrivning

Servernamn

Välj ett servernamn i listrutan eller ange platsen för den server där databasen du vill ha åtkomst till finns. Att välja databas på servern görs separat. Uppdatera listan genom att klicka på Uppdatera.

Använd integrerad säkerhet för Windows NT

Klicka här om du vill ange att providern ska begära en säker (tillförlitlig) anslutning till en SQL Server-instans som körs på Microsoft Windows NT. Om alternativet är markerat använder SQL Server integrerad inloggningssäkerhet för att upprätta anslutningar med denna datakälla, oavsett serverns aktuella inställning för inloggningssäkerhet. Alla angivna inloggnings-ID och lösenord ignoreras. Systemadministratören för SQL Server måste ha associerat ditt Microsoft Windows nätverks-ID med ett SQL Server inloggnings-ID.

Använd ett specifikt användarnamn och lösenord.

Klicka här om du vill använda användarnamn och lösenord som du fått för att autentisera dina inloggningsuppgifter för datakällan.

Användarnamn

Ange ditt användar-ID för autentisering när du loggar in till datakällan.

Lösenord

Ange ditt lösenord för autentisering när du loggar in på datakällan.

Tomt lösenord

Tillåter att den angivna providern returnerar ett tomt lösenord i anslutningssträngen.

Tillåt att lösenordet sparas

Tillåter att lösenordet sparas med anslutningssträngen. Om lösenordet ingår i anslutningssträngen eller inte beror på funktionaliteten i det anropande programmet.

Obs!
Om lösenordet sparas returneras det och sparas synligt och okrypterat.

Välj databas

Använd en av följande metoder:

  • Ange namnet på den databas du vill använda.
  • Bifoga en SQL-databasfil som databasnamn. Ange databasnamnet som ska användas för den bifogade SQL-databasfilen.
  • För SQL Server version 6.5 och tidigare anger du namnet på den databasfil som ska bifogas. Ange sedan namnet på den databasfil som bara är en fil. Om du vill bläddra efter filen klickar du på knappen.

Testa anslutning

Klicka för att försöka ansluta till den angivna datakällan. Om anslutningen misslyckas kontrollerar du inställningarna. Tänk på att användarnamn och lösenord måste skrivas exakt så som de har definierats.

Anmärkningar

Obs!
Mer information om datalänkanslutningar finns i Data Link API Overview på MSDN.