Na kartici Povezava lahko določite način povezovanja s podatki strežnika Microsoft® SQL Server®.

Kartica Povezava je odvisna od ponudnika, prikazuje pa samo lastnosti povezovanja, ki jih zahteva ponudnik OLE DB za Microsoft SQL Server.

Možnost Opis

Ime strežnika

Izberite ime strežnika na spustnem seznamu ali vpišite lokacijo strežnika, kjer je zbirka podatkov, do katere želite dostopati. Izbira zbirke podatkov v strežniku je ločeno dejanje. Osvežite seznam, tako da kliknete Osveži.

Uporabi varnostne funkcije programa Windows NT

Kliknite, če želite določiti, da bo ponudnik zahteval varno (ali zaupanja vredno) povezavo s strežnikom SQL Server z operacijskim sistemom Microsoft Windows NT. Ko je izbrana ta možnost, SQL Server za vzpostavljanje povezav s tem podatkovnim virom uporablja integrirano varnost s prijavo, in sicer ne glede na trenutni varnostni način s prijavo v tem strežniku. Morebitni posredovani ID ali geslo za prijavo se prezre. Skrbnik sistema strežnika SQL Server mora vaš omrežni ID za Microsoft Windows povezati z ID-jem za prijavo strežnika SQL Server.

Uporabi točno določeno uporabniško ime in geslo

Kliknite, če želite za preverjanje pristnosti vaših podatkov za prijavo v podatkovni vir uporabiti posredovano ime in geslo.

Uporabniško ime

Vnesite ID uporabnika, ki se bo uporabljal za preverjanje pristnosti ob prijavi v podatkovni vir.

Geslo

Vnesite geslo, ki se bo uporabljalo za preverjanje pristnosti ob prijavi v podatkovni vir.

Brez gesla

Omogoča navedenemu ponudniku, da vrne povezovalni niz brez gesla.

Dovoli shranjevanje gesla

Dovoli shranjevanje gesla v povezovalni niz. Ali je geslo vključeno v povezovalni niz, je odvisno od funkcij aplikacije za klicanje.

Opomba:
Če je geslo shranjeno, se vrne in shrani nezamaskirano in nešifrirano.

Izberi zbirko podatkov

Uporabite enega od teh načinov:

  • Vnesite ime zbirke podatkov, do katere želite dostopati.
  • Kot ime zbirke podatkov priložite datoteko zbirke podatkov SQL. Vpišite ime zbirke podatkov, ki ga želite uporabiti za priloženo datoteko zbirke podatkov SQL.
  • Pri različici 6.5 strežnika SQL Server in starejših različicah vnesite ime datoteke zbirke podatkov, ki jo želite priložiti. Nato vpišite ime datoteke zbirke podatkov z eno datoteko. Če želite datoteko poiskati, kliknite gumb.

Preskus povezave

Kliknite za preskus povezave z izbranim podatkovnim virom. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, preverite, ali so nastavitve pravilne. Povezovanje lahko onemogočijo na primer napake v črkovanju ter zaznavanje velikih in malih črk.

Opombe

Opomba:
Za dodatne informacije o podatkovnih povezavah glejte Pregled programskega vmesnika za podatkovne povezave v MSDN.