Pogovorno okno Urejanje vrednosti lastnosti uporabite za urejanje inicializacijskih lastnosti OLE DB, ki so izbrane na kartici »Vse«. Lastnosti se lahko razlikujejo glede na ponudnika OLE DB.

Opomba:
Za dodatne informacije o lastnosti, ki so odvisne od ponudnika, glejte dokumentacijo posameznega ponudnika OLE DB.

Možnost Opis

Opis lastnosti

Prikaže opis izbrane lastnosti.

Vrednost lastnosti

Izberite veljavno vrednost.

Ponastavi vrednost

Nastavi vrednost izbrane lastnosti na privzeto vrednost ponudnika OLE DB.