Utilizaţi caseta de dialog Editare valoare proprietate pentru a edita proprietatea de iniţializare OLE DB curent selectată ín fila Toate. Proprietăţile pot varia ín funcţie de furnizorul OLE DB.

Notă:
Pentru informaţii suplimentare despre proprietăţile specifice furnizorului, consultaţi documentaţia furnizată ímpreună cu fiecare furnizor OLE DB specific.

Opţiune Descriere

Descriere proprietate

Afişează descrierea proprietăţii selectate.

Valoare proprietate

Selectaţi o valoare validă.

Reiniţializare valoare

Setează valoarea proprietăţii selectate la valoarea implicită a furnizorului OLE DB.