השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת ערך מאפיינים כדי לערוך את מאפיין האתחול של OLE DB הנבחר כעת בכרטיסיה 'כולם'. מאפיינים יכולים להשתנות בהתאם לספק OLE DB.

הערה:
לקבלת מידע אודות מאפיינים ספציפיים לספק, עיין בתיעוד המצורף לכל ספק OLE DB ספציפי.

אפשרות תיאור

תיאור מאפיין

הצגת תיאור של המאפיין הנבחר.

ערך מאפיין

בחר ערך חוקי.

אפס ערך

הגדרת ערך המאפיין הנבחר לערך ברירת המחדל של ספק ה- OLE DB.