השתמש בכרטיסיה חיבור כדי לציין כיצד להתחבר לנתוני Microsoft® SQL Server®‎.

הכרטיסיה חיבור היא ספציפית לספק, ומציגה רק את מאפייני החיבור הנדרשים על-ידי ספק OLE DB עבור Microsoft SQL Server.

אפשרות תיאור

שם שרת

בחר שם שרת מתוך הרשימה הנפתחת, או הקלד את מיקום השרת, שבו נמצא מסד הנתונים שאליו ברצונך לגשת. בחירת מסד הנתונים בשרת היא פעולה נפרדת. רענן את הרשימה על-ידי לחיצה על רענן.

השתמש באבטחה משולבת של Windows NT

לחץ כדי לציין שהספק יבקש חיבור מאובטח (או מהימן) למופע של SQL Server הפועל ב- Microsoft Windows NT. כאשר אפשרות זו נבחרת, SQL Server משתמש באבטחת כניסה משולבת כדי ליצור חיבורים באמצעות מקור נתונים זה, ללא תלות במצב הנוכחי של אבטחת הכניסה בשרת. המערכת מתעלמת מכל מזהה כניסה או סיסמה שסופקו. מנהל המערכת של SQL Server חייב לשייך את מזהה הרשת שלך ב- Microsoft Windows עם מזהה הכניסה של SQL Server.

השתמש בשם משתמש וסיסמה ספציפיים

לחץ כדי להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה שסופקו כדי לאמת את פרטי הכניסה למקור הנתונים.

שם משתמש

הקלד את מזהה המשתמש שישמש לאימות כאשר תתחבר למקור הנתונים.

סיסמה

הקלד את הסיסמה שתשמש לאימות כאשר תתחבר למקור הנתונים.

סיסמה ריקה

מתן אפשרות לספק שצוין להחזיר סיסמה ריקה במחרוזת החיבור.

אפשר שמירת סיסמה

מתן אפשרות לשמור את הסיסמה במחרוזת החיבור. הפונקציונליות של היישום הקורא קובעת אם הסיסמה תיכלל במחרוזת החיבור.

הערה:
אם הסיסמה נשמרה, היא מוחזרת ונשמרת ללא הסוואה וללא הצפנה.

בחירת מסד נתונים

השתמש באחת משיטות אלה:

  • הקלד את שם מסד הנתונים שאליו ברצונך לגשת.
  • צרף את קובץ מסד הנתונים של SQL כשם מסד נתונים. הקלד את שם מסד הנתונים שבו יש להשתמש עבור קובץ מסד הנתונים המצורף של SQL.
  • עבור SQL Server גירסה 6.5 וגירסאות מוקדמות יותר, הקלד את שם קובץ מסד הנתונים שיש לצרף. לאחר מכן הקלד את שם קובץ מסד הנתונים בעל הקובץ היחיד. כדי לנווט ולאתר את הקובץ, לחץ על הלחצן.

בדוק חיבור

לחץ כדי לנסות חיבור למקור הנתונים שצוין. אם החיבור נכשל, ודא שההגדרות נכונות. לדוגמה, שגיאות איות וסיסמאות תלויות רישיות עלולות לגרום לכשל של החיבורים.

הערות

הערה:
לקבלת מידע נוסף על חיבור Data Link, ראה סקירה כללית על Data Link API ב- MSDN.