Koristite karticu Veza da biste naveli kako ćete se povezivati sa podacima Microsoft ® SQL servera®.

Ova kartica Veza zavisi od dobavljača i ona prikazuje samo ona svojstva veze koja zahteva OLE DB dobavljač za Microsoft SQL Server.

Opcija Opis

Ime servera

Izaberite ime servera sa padajuće liste ili unesite lokaciju servera na kojoj se nalazi baza podataka kojoj želite da pristupite. Biranje baze podataka na serveru je posebna radnja. Osvežite listu tako što ćete kliknuti na dugme Osveži.

Koristite bezbednosne mere Windows NT Integrated OS

Kliknite da biste naveli da će dobavljač zahtevati bezbednu (ili poverljivu) vezu sa instancom SQL servera koja radi u okviru operativnog sistema Microsoft Windows NT. Kada je potvrđen izbor u ovom polju, SQL server koristi integrisanu bezbednost za prijavljivanje prilikom uspostavljanja veza pomoću ovog izvora podataka, bez obzira na trenutni režim bezbednosti prijavljivanja na serveru. Bilo koji ID za prijavljivanje ili lozinka koji su navedeni će biti zanemareni. Administrator sistema za SQL server je sigurno povezao vaš ID za Microsoft Windows mrežu sa ID-om za prijavljivanje na SQL server.

Koristite određeno korisničko ime i lozinku

Kliknite da biste koristili navedeno korisničko ime i lozinku za potvrdu identiteta vaših podataka za prijavljivanje u izvor podataka.

Korisničko ime

Otkucajte korisnički ID koji će se koristiti za potvrdu identiteta kada se budete prijavljivali u izvor podataka.

Lozinka

Otkucajte lozinku koja će se koristiti za proveru identiteta kada se budete prijavljivali u izvor podataka.

Prazna lozinka

Omogućava određenom dobavljaču u niski veze da ne navede lozinku.

Dozvoli čuvanje lozinke

Omogućava da lozinka bude sačuvana uz nisku nisku za povezivanje. To da li će lozinka biti uključena u nisku za povezivanje zavisi od funkcionalnosti aplikacije za pozivanje.

Napomena:
Ako je sačuvana, lozinka će biti navedena i sačuvana bez maske i bez šifrovanja.

Izbor baze podataka

Koristite jedan od sledećih načina:

  • Unesite ime datoteke baze podataka kojoj želite da pristupite.
  • Priložite datoteku SQL baze podataka kao ime baze podataka. Otkucajte ime baze podataka koju ćete koristiti za priloženu datoteku SQL baze podataka.
  • Za verzije SQL servera 6.5 i novije, otkucajte ime datoteke baze podataka koja će biti priložena. Zatim otkucajte ime jedne datoteke baze podataka. Da biste potražili datoteku, kliknite na dugme.

Testiraj vezu

Kliknite da biste pokušali da se povežete sa navedenim izvorom podataka. Ako povezivanje ne uspe, uverite se da su postavke tačne. Na primer, može se desiti da povezivanje ne uspe zbog grešaka u pravopisu i nepravilnog korišćenja malih i velikih slova.

Napomene

Napomena:
Za više informacija o povezivanju preko data veze, pogledajte odeljak Pregled za API data veze na lokaciji MSDN.