Koristite karticu Veza da biste naveli kako ćete se povezivati sa podacima pomoću OLE DB dobavljača.

Ova kartica Veza u okviru dijaloga Svojstva data veze zavisi od dobavljača i ona prikazuje samo ona svojstva veze koja zahteva izabrani OLE DB dobavljač. Svojstva veze vam omogućavaju da navedete lokaciju na kojoj se nalaze vaši podaci i način povezivanja sa podacima. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju za svakog OLE DB dobavljača.

Sledeće tabela opisuje najviše opcija veze.

Opcija Opis

Izvor podataka

Otkucajte ime izvora podataka kom želite da pristupite – to je obično ime servera.

Lokacija

Otkucajte lokaciju izvora podataka kom želite da pristupite – to je obično ime baze podataka.

Koristite bezbednosne mere Windows NT Integrated OS

Kliknite da biste za identifikaciju koristili uslugu potvrde identiteta.

Da biste mogli da koristite ovu funkciju, vaš OLE DB dobavljač mora podržavati uslugu potvrde identiteta. OLE DB dobavljač za SQL server je primer. Vi takođe morate imati dozvole u izvoru podataka da biste mogli da koristite uslugu za potvrdu identiteta.

Koristite određeno korisničko ime i lozinku

Kliknite da biste koristili navedeno korisničko ime i lozinku za potvrdu identiteta svojih informacija o prijavljivanju na izvor podataka.

Korisničko ime

Otkucajte korisnički ID koji će se koristiti za potvrdu identiteta kada se budete prijavljivali u izvor podataka.

Lozinka

Otkucajte lozinku koja će se koristiti za potvrdu identiteta kada se budete prijavljivali u izvor podataka.

Prazna lozinka

Omogućava određenom dobavljaču u niski za povezivanje da ne navede lozinku.

Dozvoli čuvanje lozinke

Omogućava da lozinka bude sačuvana uz nisku za povezivanje. To da li će lozinka biti uključena u nisku za povezivanje zavisi od funkcionalnosti aplikacije za pozivanje.

Napomena:
Ako je sačuvana, lozinka će biti navedena i sačuvana bez maske i bez šifrovanja.

Unesite početni katalog koji ćete koristiti

Unesite katalog kome želite da pristupite kada se uspostavi veza.

Testiraj vezu

Kliknite da biste pokušali da se povežete sa navedenim izvorom podataka. Ako povezivanje ne uspe, uverite se da su postavke tačne. Na primer, može se desiti da povezivanje ne uspe zbog grešaka u pravopisu i nepravilnog korišćenja malih i velikih slova.

Napomene

Napomena:
Za više informacija o povezivanju preko data veze, pogledajte odeljak Pregled za API data veze na lokaciji MSDN.